Forelvissen beste plekken

forelvissen beste stek kunstaas

Een dagje forelvissen is een prachtige belevenis. Het stromende water, de natuur om je heen, en hopelijk ook nog een goede vangst maken een visdag compleet. Maar forel laat zich op stromend water niet zomaar vangen. Om meer kans te maken bij het forelvissen is het dan ook noodzakelijk dat je de juiste plekken kiest. Wij zetten aan aantal goede plekken om in stromend water forel te vangen voor je op een rij.

Forelvissen in de tegenstroming

Overal waar het water aan twee kanten snel langs vaste obstakels stroomt vormt zich tegenstroming. Vooral bij obstakels als  kleine eilandjes, bomen in het water en rotspartijen komt dit voor. Het water stroomt hier snel langs en direct stroomafwaarts van deze obstakels krult het water als het waren even terug. Hier zie je het water op een kleine oppervlakte in tegengestelde richting terugstromen. Vaak is de snelheid wat rustiger dan die van de rivier zelf. Dit zijn uitstekende plekken om bijvoorbeeld met kleine kunstaas spinners te forelvissen. De forel ligt hier vaak te wachten op kleine prooivisjes die vanuit de hoofdstroom in de tegenstroom belanden.

forel rivier beste plek vissen

Forelvissen bij ondiepe banken

Banken van grind of zand die midden in de rivier liggen vormen een prima plek om bij te forelvissen. Je herkent ze doordat er stroken grind of zand net boven water steken, of je ziet ze duidelijk als ondiepe plekken net onder water liggen. Vaak bieden de randen van deze banken genoeg voedsel voor kleine visjes waar de forel weer op jaagt. Daarnaast kan de forel zich goed verschuilen in het gedeelte tegen de ondiepe banken aan. Vanuit de glooiing in de rivierbodem jaagt hij op zijn prooi, vandaar dat dit een prima plek is om te forelvissen.

Forelvissen in scherpe binnenbochten

Zeker de wat kleinere rivieren en beken die snel stromen slingeren meestal door het landschap. De kracht van het water staat dan veelal op de buitenbochten. Hier kolkt het water flink en zie je het ook wel eens schuimen en opspatten. Hier moet je niet gaan forelvissen. Veel meer kans maak je als je de binnenbocht kiest. Hier stroomt het een stuk minder en de forel ligt hier veelal op de loer naar prooivissen die in het sneller stromende water voorbij komen. Het bevissen van de binnenbochten is bij het forelvissen dus zeker aan te raden.

Forelvissen in kalme stukken na barrages

Daar waar het hoogteverschil in het landschap erg groot is zal je hier en daar barrages aantreffen. Denk hierbij aan kleine dammen of watervallen. Direct onder dit soort barrages maak je, met uitzondering van de plekken waar tegenstroming is, niet erg veel kans op forel indien het water er flink loopt te kolken. Veel beter kan je op wat meer afstand van de barrages gaan forelvissen. Met name plekken waar het snelstromende water gas terug neemt en rustiger wordt maak je een goede kans. Afhankelijk van de grootte van de barrage kan dit na enkele meters of na enkele tientallen meters. Let hoe dan ook goed op de stroomsnelheid en ga forelvissen daar waar je een overgang na de barrage ziet.

Forelvissen bij bruggen

Bruggen zijn van oudsher bekend plekken om te forelvissen. De forellen schuilen er en vinden er prima plaatsen om te jagen. De pijlers van bruggen zijn bij veel forelvissers favoriet. Kies als je kan de tegenstroming net stroomafwaarts van de pijlers als plek om je aas in te gooien. Hier maak je de meeste kans.  Als je een brug aan de stroomopwaartse kant bevist maak je minder kans bij het forelvissen. Dit heeft te maken met de voorkeur van de forel voor stroomversnellingen en zuurstofrijk water. De pijlers van de brug en het stromende water zorgen er voor dat dit stroomafwaarts gevonden wordt.  Vis aan deze kant van de brug dus op forel.

Het onderstaande kunstaas vangt goed forel:

Hier kan je ons vinden

De Roofvisser
Imbosweg 30B
7371DD Loenen (Gld.)

info@deroofvisser.com
+31 (0) 85 – 30 30 272

KvK: 61456861
BTW: NL854349467B01

SBB logo

Blijf ons volgen!

 

Teun adviseert!

Vind je het lastig om een product te kiezen? Beantwoord enkele vragen en Teun vindt het beste product voor jou.