Viswater roofvis

viswater roofvis

Polders vormen het beste viswater om in te vissen op roofvis. Dat blijkt uit een onderzoek dat deroofvisser.com heeft gehouden onder haar website bezoekers. Op de vraag in welk type viswater je het beste kan roofvis vissen antwoordden ruim 75 sportvissers als volgt:

  1. polderwater/poldersloten (25%)
  2. stadsvijvers (21%)
  3. kanalen (17%)
  4. plassen/grote meren (14%)
  5. rivieren (13%)
  6. beken (9%)
  7. grindgaten (1%)

Viswater ondiep

Tezamen met stadsvijvers vormt polderwater het viswater waar we het liefste vissen op roofvis. Dit is niet zo vreemd omdat met name Nederland veel van dit soort viswater kent. Het is er vaak goed snoek vissen maar ook baars vissen gaat er prima. Vooral met ondiep lopend kunstaas zoals kunstaas spinners en drijvende pluggen kan je er goed snoeken en baarsvissen.  Een voordeel van vissen of roofvis in polderwater en stadsvijvers is bovendien dat dit viswater goed toegankelijk is. Je hebt geen boot nodig en met wat goede wil kan je dit soort viswater prima vanaf de oever uitkammen.

Viswater diep

Naast de ondiepe polderwateren en kanalen worden ook kanalen, plassen/meren en rivieren vaak genoemd als beste viswater om te vissen op roofvis. Hier gaan vissers meestal naar toe als ze willen snoekbaars vissen. Daarbij wordt voor dit soort viswater wordt meestal dieper lopend of zinkend kunstaas gebruikt. Denk hierbij vooral aan pluggen en shads. Hiermee kan je in dit soort viswater naast snoeken en baars vissen ook uitstekend snoekbaarzen. Kanalen en rivieren kunnen zowel vanuit een bootje als vanaf de kant worden bevist. Voor de plassen en grote meren geldt dat je hier meestal wel een bootje voor nodig hebt. Dit viswater is dan ook niet aan alle sportvissers op roofvis besteed.

Viswater vergeten

Beken en grindgaten worden minder vaak genoemd als viswater waar je goed kan vissen op roofvis. Toch bieden ook dit soort viswateren goeden kansen. In beken is het meestal goed snoekvissen en ook kan je er goed baars vangen. Met kunstaas pluggen en spinners maak je hier een goede kans. Dit geldt ook grindgaten, al hoewel de diepte van dit type viswater er ook voor zorgt dat je er wel eens een mooie snoekbaars zou kunnen vangen. In dat geval kan het geen kwaad om eens te kijken of je er ook met shads zou kunnen vissen.

Hier kan je ons vinden

De Roofvisser
Imbosweg 30B
7371DD Loenen (Gld.)

info@deroofvisser.com
+31 (0) 85 – 30 30 272

KvK: 61456861
BTW: NL854349467B01

SBB logo

Blijf ons volgen!

 

Teun adviseert!

Vind je het lastig om een product te kiezen? Beantwoord enkele vragen en Teun vindt het beste product voor jou.