Baars vissen beste stekken

baars stek brug

Een baars vangen met kunstaas is een erg leuke ervaring. Om de kans op het vangen van baars te vergroten is het kiezen van de juiste stek erg belangrijk. Maar wat zijn goede stekken voor het baars vissen?

Baars vissen vijvers en sloten

Als je gaat baars vissen in niet al te grote vijvers  en sloten dan is de kans dat je baars tegen komt relatief groot. De vis zwemt geen hele grote afstanden en is makkelijk te bereiken. Toch kan je ook hier je kansen vergroten door op een aantal zaken te letten. Zijn er bruggetjes of duikers? Vis die dan goed af. Groeit er riet en zijn er lelievelden? De kans is groot dat baars deze als beschutting gebruikt om te jagen. Veel baarsvissers vissen dan ook graag naast riet en lelievelden. Andere goede stekken om te baars vissen zijn oneffenheden in de oever, paaltjes die in het water staan, en boomstammen/takken die in het water liggen.

Baars vissen plassen

Baars vissen op grote plassen betekent dat je de baars zal moeten zoeken. Als er rietvelden en waterplanten aanwezig zijn dan maak je hier een goede kans. Wat meer op open water is het goed om een dieptemeter of zelfs een visvinder te hebben. Zoek hiermee naar onverwachte ondieptes  en vis deze af. Ook de randen van vaargeulen zijn prima plekken op plassen. Op de rand naar de diepte bevindt zich vaak baars die er op prooivis jaagt. Door op deze stekken tegen de bodem te vissen maak je een goede kans bij het baars vissen. En heeft de plas een haventje vergeet deze dan niet. Deze zijn relatief diep omdat de boten er moeten kunnen varen en mensen lozen er altijd wel iets eetbaars in het water. Dit trekt kleine vis en daarmee ook (grote) baars aan.

baars stek stad

Baars vissen kanalen

Het vissen op kanalen op baars is voor veel sportvissers een uitdaging. Waar kan je op deze lange gestrekte stukken viswater baars vinden? Net zoals bij het baars vissen op plassen biedt de rand van de vaargeul vaak goede kansen. En dit geldt ook voor haventjes. Maar er is meer. Sluizen en stuwen staan op kanalen bekend als prima stekken. Er is vaak plantengroei tegen de wanden en mosseltjes groeien er meestal ook. Daardoor is er veel aasvis te vinden. De baars zoekt deze op. Ook het bewegende water van sluizen en stuwen zorgt voor voedsel en dus prooivis. Dit is een nog een reden dat baars hier vaak te vinden is. Vergeet daarnaast de vele damwanden niet. Dikwijls ligt baars in de uitstulpingen te wachten op prooi. Vis deze, bijvoorbeeld met shads, met kunstaas spinners, of met plugjes zoals de Salmo Hornet, de Spro Ikiru Crank, of Rapala Jointed Shad Rap, goed af als je gaat baars vissen.

Baars vissen rivieren

Rivieren herbergen van oudsher goede stekken om te baars vissen. De stekelridders zijn vaak erg sterk doordat ze continu in de stroming moeten zwemmen. Goede plekken voor het vissen op baars zijn de buitenbochten. Hier stroomt veel voedsel naar toe waardoor zowel prooivis als baars er te vinden zijn. Ook de overgang van dieper naar ondieper water zijn voor baars vissen veelbelovend. Hiermee doelen we niet alleen op de rand van de vaargeul maar ook op ondieptes die in onze grote rivieren tussen kribben zijn ontstaan. Hier is het goed baars vissen. Vis stroomafwaarts de kribben af en probeer te zien waar het water wat ondieper is. Hier maak je een goede kans om een mooie baars te vangen.

Het onderstaande kunstaas vangt goed baars:

Hier kan je ons vinden

De Roofvisser
Imbosweg 30B
7371DD Loenen (Gld.)

info@deroofvisser.com
+31 (0) 85 – 30 30 272

KvK: 61456861
BTW: NL854349467B01

SBB logo

Blijf ons volgen!

 

Teun adviseert!

Vind je het lastig om een product te kiezen? Beantwoord enkele vragen en Teun vindt het beste product voor jou.